Het onderstaande is van toepassing op de website www.hengelsportfauna.nl. Door de website te gebruiken en/of te bezoeken en/of bestellingen te plaatsen stemt u in met de voorwaarden in deze disclaimer. De website en alle onderdelen daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Fauna Hengelsport. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van Fauna Hengelsport.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Fauna Hengelsport betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op haar site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Fauna Hengelsport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Schrijffouten en kennelijke vergissingen m.b.t. prijzen en beschikbaarheid van producten verbinden Fauna Hengelsport op geen enkele wijze. Fauna Hengelsport aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor (gevolg) schade veroorzaakt door publicaties op de website en/of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn/niet functioneren van (delen) van de website. Voor zover de webpagina’s van Fauna Hengelsport links naar andere sites op internet bevatten, verklaart Fauna Hengelsport hierbij uitdrukkelijk dat zij geen invloed heeft op de lay-out en/of inhoud van de pagina's waarnaar wordt doorgelinkt.

Daarom distantieert zij zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina's van derden waarnaar links op deze webpagina's staan. Deze verklaring is van toepassing op alle weergegeven links en op alle content van de daaraan gekoppelde pagina's. Fauna Hengelsport behoudt zich het recht voor om direct en zonder enige berichtgeving wijzigingen en/of aanpassingen door te voeren op de website. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u via het contactformulier contact met Fauna Hengelsport opnemen.

Directie Fauna Hengelsport